interaktivní svět

pomocí qr kódů

Jak používat Spotsu

1. krok

Najděte Spotsu kód a naskenujte ho.

první krok

2. krok

Vyberte předdefinovanou akci.

druhý krok

Jen dva kroky, pár vteřin a je hotovo.

Plně funkční ve všech mobilních prohlížečích.

scanning spotsu QR code

Chytrá města … chytře

Odpady

Kód na každém kontejneru nebo koši

Hlášení, že je plný, poškozený .. apod.

Dashboard pro odpovědné zaměstnance

Nebo propojený s dodavetelem

Mobiliář

Digitalizujte městský mobiliář

Lampy, lavičky, parky, zastávky .. apod.

Všude může být unikátní spot pro:

hlášení problémů, hodnocení spokojenosti..

Nástěnka

Úřední deska

Kultura, sport .. a další události

Synchronizováno se stávajícími zdroji, třeba webem

Okamžité aktualizace po celém městě

.. a více

Máte vlastní nápad?

Spotsu je flexibilní!

Zastupitelstva, ankety, lístky ..

Mnoho možností

Pojďme něco vytvořit společně

Vaše město chytřejší, se Spotsu

Gamification ... make it fun!

Interactions of registered users have higher value, they are not anonymous.

Like in Google Maps or Yelp, it's fun when there is more than an acknowledgement.

Collect points

Grow status

Get rewards

Ozvěte se

spotsu@spotsuapp.com

+420 736 446 644